Background Image

Nieuws

Post Image
18-4

Ons patrimonium zo goed mogelijk beschermen door branddetectie en -oefeningen


Het is zonder twijfel een nachtmerrie voor een stad als Parijs om één van haar meest iconische gebouwen in vlammen te zien opgaan. Als collega-toeristische en historische stad betuigen wij dan ook ons medeleven aan onze Parijse collega’s en aan alle Parijzenaars.

Als UNESCO-werelderfgoedstad heeft ook Brugge veel historische gebouwen onder haar hoede waar we goed zorg voor dragen. Beschadiging door onder meer brand moet dan ook vermeden worden. Ook het interieur en de kostbare objecten die erin worden bewaard, verdienen beschermd te worden.

Onze aanpak is dubbel: we zetten enerzijds in op preventie, en anderzijds doen we regelmatig noodplanningsoefeningen om op het ergste voorbereid te zijn.
Wat de preventie betreft: al onze historische gebouwen, maar ook scholen, kinderdagverblijven, administratieve centra, enz. die in eigendom en beheer zijn van de stad, zijn uitgerust met zeer performante branddetectie- en brandalarmeringssystemen. Dit kan gaan van sensoren, detectoren, camera’s, enz. Deze branddetectiesystemen zijn aangesloten op een centrale dispatching, die 24 op 24 uur en 7 dagen op 7 instaat voor bewaking. Van zodra een brand- of rooksignaal daar binnenkomt, wordt meteen een procedure opgestart om zo vlug als mogelijk de nodige diensten te verwittigen en de brandbestrijding in te zetten. In de hoge constructies, bijvoorbeeld het Belfort en de O.L.V. -kerk zijn er sprinklers aanwezig die de brandweer snel kan aansluiten. Vanzelfsprekend worden al deze middelen jaarlijks getest en indien nodig vervangen of hersteld. We mogen op dat vlak geen enkel risico nemen.

Ten tweede worden regelmatig noodplanningsoefeningen georganiseerd op Brugs grondgebied. Het is dan de bedoeling om met de diverse veiligheids- en hulpdiensten maar ook met onze eigen diensten ons op het ergste voor te bereiden.

Voor een recente oefening werd gekozen voor een simulatie van een brand in de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Dergelijke toestanden zijn zeer stresserend en vereisen telkens zeer snel nieuwe acties/beslissingen naarmate de situatie verder evolueert. Net daarom zijn ze ook heel leerrijk: we hebben gezien dat ons materiaal zeer goed is, en dat de technische kennis van de medewerkers zeer groot is. Maar we hebben ook geleerd dat het beeld van Michelangelo bv niet in veiligheid kon gebracht worden door de zeer snelle rookontwikkeling, én omdat het verankerd is in zijn sokkel en veel te zwaar om manueel te verplaatsen. Er is toen geopteerd om het beeld in de kerk zelf te beschermen met een branddeken. Door te oefenen verzamelen we dergelijke cruciale informatie, en leren we steeds meer over hoe we de informatie naar alle hulpverleners moeten laten doorstromen.

Ondanks alle maatregelen kan je je op het onvoorzienbare niet voorbereiden. We leven heel erg mee met onze Parijse collega’s en alle Parijzenaren en betuigen hen onze steun. De golf van solidariteit en betrokkenheid die nu op gang komt is mooi en bewijst hoeveel belang onze inwoners hechten aan en hoe fier ze zijn op ons mooie historische patrimonium.

Bekijk ook mijn reactie op Focus: https://www.focus-wtv.be/nieuws/brand-notre-dame-brugge-goed-voorbereid-op-rampscenarios

Enkel dit nieuwsitem zien
Post Image
5-4

IVBO van afvalverwerker naar energie-opwekker


Als voorzitter wil ik dat IVBO een toonbeeld wordt van circulaire economie, geen afvalverwerker maar energie-opwekker.

Enkel dit nieuwsitem zien
Post Image
28-3

Earth Hour


Op zaterdag 30 maart vindt het wereldwijde evenement Earth Hour plaats. Ook Stad Brugge doet mee en dooft, met dank aan Fluvius, de monumentenverlichting van 20.30 tot 21.30 uur. Naast deze symbolische actie voeren we concrete initiatieven uit om de CO2-uitstoot terug te dringen. Op klimaat.brugge.be kan je zien wat we samen, met onze burgers en bedrijven, al hebben gerealiseerd en welke acties in de pijplijn zitten. In het beleidsprogramma 2019-2024 staan er 515 beleidspunten en daar zitten heel wat actiepunten tussen om van Brugge een duurzame en klimaatrobuuste stad te maken. We gaan mensen, organisaties en stakeholders samenbrengen om stappen vooruit te zetten die zowel doelgericht, ambitieus als haalbaar zijn. Om je bezorgdheid voor het klimaat te tonen kan je ook op 30 maart het licht uitdoen tussen 20.30 tot 21.30 uur.

Enkel dit nieuwsitem zien
Post Image
24-3

Zondag eerste Buurt aan de beurt in Dudzele


Op zondag 24 maart gaat ‘Buurt aan de beurt’ van start. Het college van burgemeester en schepenen bijt de spits van de buurtrondgang af in Dudzele.

Alle Dudzelenaars zijn uitgenodigd om 10u in zaal De Polder (Stokerij 10).

Burgemeester Dirk De fauw en alle schepenen stellen zichzelf voor aan de inwoners van Dudzele, geven toelichting bij de krachtlijnen van hun beleidsprogramma en gaan er in dialoog met de bewoners. Kom dus zeker langs!

Enkel dit nieuwsitem zien
Post Image
1-3

Gericht werken op wat de meeste impact heeft


In een artikel in De Morgen over de tool Futureproofed, ook wel de 'Spotify voor klimaatactie' genoemd, wordt ik geciteerd. Deze tool helpt om ons te concentreren op acties die de grootste CO2-impact hebben, zoals onze windturbines en energiezuinige renovatieprojecten.

Enkel dit nieuwsitem zien