Tijdelijke parking:

In de raad van bestuur van de haven kaartte ik al sinds april het probleem aan van de trucks die overal geparkeerd staan, en de mensen die erin en erlangs kamperen, niet enkel in Zeebrugge, maar tot in de Blauwe Toren. Ik ben blijven aandringen tot we een goede, voor iedereen aanvaardbare oplossing hebben gevonden.

Op vrijgekomen terreinen ten oosten van de Loodswezenstraat wordt een tijdelijke parking ingericht met een capaciteit van ongeveer 150 trekkers en opleggers. De parking wordt ingericht met toegangscontrole, sanitaire voorzieningen en verplaatsbare afsluitingen, en zal enkel toegankelijk zijn tegen betaling.Minou Esquenet, gemeenteraadslid CD&V Brugge
 

Mobiel stadskantoor mét bankautomaat voor Noordelijke deelgemeenten?

Onlangs stelde ik voor een mobiel stadskantoor in te zetten voor de Noordelijke deelgemeenten. Gisteren vernamen we dat het enige bankkantoor mét automaat in Lissewege de deuren sluit. Ik herneem dan ook mijn voor een innovatief en hedendaags mobiel stadskantoor, en stel voor dat het stadsbestuur onderhandelt met banken om daar ook een bankautomaat in te kunnen voorzien.

Mijn eerdere voorstel was om in de Noordelijke deelgemeenten over te schakelen naar een mobiel stadskantoor, dat goed uitgerust is, met een comfortabele balie, voorzien van moderne software, verbonden met het netwerk van de stad, uitgerust met apparatuur die de stadsmedewerker in staat stelt om de mensen snel en efficiënt te helpen en dus écht klantvriendelijk te zijn!
Naast de gewone dienstverlening kan dit ook uitgebreid worden: waarom niet met een bankautomaat?

Dit rijdend kantoor kan op vaste dagen aanwezig zijn in de deelgemeente, of waarom niet, op afspraak, bij minder mobiele mensen zelf thuis langs gaan.

Minou Esquenet, gemeenteraadslid CD&V Brugge
 

In de kijker:

Fijne babbels voor en na Wij-concert in Brugge!


 

Strategisch Energie Actie Plan:

Gemeenteraad 26/01/2016

Mevrouw Hoste,

Wij zijn blij dat er een plan op tafel ligt en vinden het goed dat er gewerkt is met een theoretische onderbouw, bepaald door een consultant.

Ondertussen werd ook in Parijs een klimaatakkoord bereikt, wat nog eens extra het belang aantoont van een goed/toekomstgericht klimaatbeleid, ook op lokaal vlak.

Voldoet hetgeen hier voorligt aan de minimale criteria van een goed, toekomstgericht klimaatbeleid?

In deze fase stellen we objectief vast dat er is een basis gelegd, maar dat er op een aantal punten nog extra werk nodig is.

 1. Is het een zo kostenefficiënt mogelijk klimaatbeleid? Anders gezegd, nemen we eerst de goedkope maatregelen ipv heel dure maatregelen, die weinig opbrengen? Wel, op p 66 lezen we dat gehele plan 180.000 ton CO2eq reduceert. Dat staat dan tov de 665 miljoen euro vermeld in document: of 3694 euro per ton . Heeft men voldoende nagedacht over de prioritering van maatregelen? Er lijkt onvoldoende selectie gemaakt te zijn op basis van de factor kostenefficiëntie, waardoor de totaalfactuur uit de hand zal lopen. Puur kostprijsmatig is dit dus geen gunstig plan, te meer omdat de opgenomen maatregelen niet echt uitblinken in innovatie, dakisolatie en fietsgebruik stimuleren zijn bv geen echt vernieuwende elementen. Een significant voorbeeld voor mij is bv hetvolgende: voor de stedelijke vloot (goed voor 7% van de stedelijke uitstoot) stelt men een CO2-reductie voor van 20%, vrij bescheiden, maar daardoor wellicht goed haalbaar. Wat de openbare verlichting betreft, goed voor 20% van de stedelijke uitstoot, zijn geen maatregelen opgenomen. Waarom werd ook voor verlichting geen doel vooropgesteld? Uit het participatietraject kwamen nochtans diverse ideeën omtrent energiezuiniger maken van de verlichting?

Lees meer >>
 

Persbericht:

Een correcte dienstverlening voor alle burgers in Noord-Brugge, dat is waar CD&V Brugge voor staat!

Enige tijd geleden werd, op voorstel van Martine Matthys, schepen van burgerlijke stand, een voorstel gemaakt om de dienstverlening naar de burgers in de Noord-Brugse deelgemeenten te verbeteren. Want inderdaad, de dienstverlening laat op veel van die plaatsen wat te wensen over. Zo is er in Zwankendamme al jaren geen sprake meer van een echte dienstverlening. Het kantoor is meer een principe dan een dienst. Er is geen internet, er is dus ook geen pc, er is geen kopieermachine, er is met moeite een schaar en schrijfgerief. Maar, het is 3 dagen per week een half uur open en je kan er afvalzakken bekomen. Slijt daar je dagen maar als medewerker van de stad. Naast slechte dienstverlening is het ook slecht personeelsbeheer.

De bediening van de deelgemeenten Zwankendamme, Lissewege en Dudzele, gebeurt vanuit het ‘hoofdkantoor’ van Brugge Noord in Zeebrugge. Dit betekent dat één medewerker elke voormiddag deze drie gemeenten moet ‘bemannen’. Als inwoner van Lissewege vind ik het best handig dat je voor minimale dienstverlening terecht kan in je eigen gemeente. Maar minimale dienstverlening betekent toch minstens dat men er iets kan opzoeken, afprinten, en meegeven. Dat jer een rijbewijs, paspoort en dergelijke kan afhalen. Dat men je, eventueel na de nodige opzoekingen, kan doorverwijzen, dat men even een telefoontje kan plegen naar het hoofdkantoor. In Zwankendamme kan niets van dat alles, al jaren niet meer. Het onthaalbureau kreeg soms 3, soms 4, uitzonderlijk eens 5 klanten per maand over de vloer. Niet echt iets om prat op te gaan.

Wij, bij CD&V, willen werken aan een toegankelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening voor alle inwoners van Brugge. Het uitgangspunt voor een goede dienstverlening moet altijd, zowel in een bedrijf als voor de overheid, de klant zijn. Wat wij willen is dan ook een verbetering van de dienstverlening voor alle inwoners van de gemeenten Zwankendamme, Lissewege en Dudzele. En nergens, maar dan ook nergens, is er sprake geweest van het afschaffen van de kantoren in Lissewege en Dudzele.

Ik ging het even na op de fiets:  het dorp van Zwankendamme ligt even ver van het dienstencentrum in Lissewege als mijn huis. En ik woon echt niet op het verste puntje van Lissewege. Bijlange niet zelfs!

Een correcte dienstverlening voor alle burgers in Noord-Brugge, dat is waar wij voor staan. En als u dat wenst, zullen wij daarover met u in dialoog gaan. Nodig een paar buren uit, bel ons, mail ons, en wij komen met u rond de tafel zitten om samen de toekomst van uw deelgemeente te bespreken!

Minou Esquenet, gemeenteraadslid

 

In de kijker:

Dwars door Brugge

Op 10 mei heeft in Brugge de 35ste editie van Dwars door Brugge plaatsgevonden. Op een zonnig parcours daagden maar liefst 7.200 sportievelingen op.
 

Who said women can't park?

Who said women can't park

To park or not to park, that’s the question.

Mobiliteit is een ‘hot’ item, mobiliteit is belangrijk, mobiliteit is één van de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst.

Na een aantal jaar aan de zijde van Hilde Crevits, in de vorige legislatuur Minister van Openbare Werken en Mobiliteit, heb ik een meer dan gewone belangstelling voor het mobiliteitsbeleid in onze stad.

. Ik kijk wat gebeurt op het terrein, ik beluister de plannen van de schepen van mobiliteit, ik dring aan maar wacht tevergeefs op een integraal en geïntegreerd mobiliteitsplan.
Hoe moet het verder met de mobiliteit in onze mooie stad, met een middeleeuwse kern die wekelijks overspoeld wordt door massa’s toeristen en winkelaars –die voor alle duidelijkheid ook een stuk van onze rijkdom bepalen- maar waar je in het weekend nauwelijks nog met de wagen in en uit kan..?

Persoonlijk raak ik er steeds meer van overtuigd dat we in Brugge, net zoals in andere steden- moeten evolueren naar een drastisch verkeersluwe situatie. Hiermee bedoel ik dat de kern van de stad (de markt, de Burg) bereikbaar moeten blijven met de wagen, maar misschien niet van alle kanten. Het betekent ook dat sommige straten in het weekend best écht verkeersvrij worden gemaakt. Dat op zoveel mogelijk plaatsen groene eilandjes, ‘parkjes’ worden gecreëerd, hoe klein ook.
En misschien betekent het ook wel dat parkeren in de drukste winkelstraten, Zuid- en Noordzand- en Steen- en Geldmuntstraat, niet meer moet kunnen?

Om deze straten meer lucht en licht te geven, om plaats te maken voor de voetganger, de fietser en het openbaar vervoer.

Weinig aspecten in mobiliteitsbeleid roepen zoveel discussie en controverse op als parkeren. Maar. We willen de stad bereikbaar houden en het centrum levendig. Bewoners moeten thuis geraken en hun auto kwijt, liefst toch op wandelafstand. We willen de leefbaarheid en de levenskwaliteit in de stad op de best mogelijke manier bewaken om te kunnen doorgeven aan onze kinderen. We willen veel. Niemand wil de auto verbannen uit de stad, maar we moeten wel met een open geest willen nadenken over hoe we de mobiliteit van de toekomst richting gaan geven.

Dat vraagt moed en keuzes maken.
Het kan alvast niet zonder u – de Bruggelingen.
Dus, wat denken jullie erover?
Zijn parkeermogelijkheden in de hoofdwinkelstraten noodzakelijk of niet?
Jullie mening, suggestie, aanbeveling, of opmerking, is heel belangrijk voor mij.

Geef je mening via een druk op de knop!


Graag maak ik jullie ook hartelijk een uitnodiging over:

Marianne Thyssen, Europees Commissaris, komt naar Brugge


“De sociale agenda van de nieuwe Europese Commissie”

Toekenning van de TSR-prijs
‘Juan Luis Vives’ 2015
Maandag 4 mei 2015 om 17u30 in Hogeschool VIVES,campus Brugge
TIJDSCHRIFT VOOR SOCIAAL RECHT REVUE DE DROIT SOCIAL

Ik kom

 

Persbericht:

Minou maakt deel uit van kernstaf van Hilde Crevits

BRUGGE/BRUSSEL - Vlaams onderwijsminister Hilde Crevits heeft aan Minou Esquenet gevraagd om deel te blijven uitmaken van haar nieuwe kernstaf. Zij werd opnieuw kabinetssecretaris.

Minou Esquenet (47) woont in Lissewege, is gehuwd met Steven Hendrickx en moeder van Lisa (20), Charlotte (19) en Floris (17). Zij is gemeenteraadslid in Brugge en toekomstig Brugs schepen.

Minou Esquenet is een vertrouwenspersoon van minister Crevits. Zij is intussen een geroutineerde cabinetard met 7 jaar kabinetservaring op het kabinet Openbare Werken. Nu minister Crevits Vlaams viceminister-president en onderwijsminister is geworden, maakt zij op vraag van Crevits mee de overstap als kabinetssecretaris.

“Ik blijf het een hele eer vinden om voor minister Hilde Crevits te werken,’ beklemtoont Minou Esquenet. “Hilde is een heel sterke minister. Ze is communicatief en kan uitleggen waar ze mee bezig is. Ze heeft een grote dossierkennis, weet prioriteiten te leggen en is integer. Elke medewerker weet perfect wat hij aan haar heeft. Voor zo iemand mogen werken is een voorrecht. Van op de eerste rij mag ik veel meemaken en dat is bijzonder interessant werk. Ik heb al heel veel van haar kunnen opsteken.”

“Het kabinetswerk in Brussel is tegelijk voor mijn engagement in Brugge van belang,’ vervolgt Minou Esquenet. “Dat is synergie. Hilde is niet alleen onderwijsminister, zij is ook viceminister-president van de Vlaamse Regering. Dat geeft mij de kans om, naast mijn specifieke kabinetswerk, ook voor Brugge lokale en regionale dossiers op te volgen en te ondersteunen. We werken al 7 jaar intens samen. Die samenwerking zal ik met veel gedrevenheid verderzetten.” (SVK)

Krant Van West-Vlaanderen editie Brugsch Handelsblad - 06-02-2015

 

Persbericht:

Concertgebouw Brugge op weg naar erkenning als
Vlaamse Kunstinstelling

Net op het moment dat Katrien Van Eeckhoutte, algemeen directeur van het Concertgebouw Brugge, uitpakt met prachtige cijfers over het recordjaar 2014 met een bezetting van meer dan 80 %  (Trends 29.01.2015, bz.104-107) heeft de Vlaamse regering een belangrijke beslissing genomen: Het Concertgebouw wordt uitgenodigd om de erkenning als Vlaamse Kunstinstelling te verkrijgen. Tegen 1 maart 2015 moet het Concertgebouw haar kandidatuur indienen. Een internationale erkenningscommissie beoordeelt de aanvraag en uiterlijk 1 juni 2015 neemt de Vlaamse Regering een beslissing. Een erkenning als Vlaamse Kunstinstelling betekent een duurzaam, langdurig en meer betrokken engagement van de Vlaamse Regering in de werking en het beheer van het Concertgebouw.

Dirk De fauw die van bij de aanvang deel uitmaakt van de Raad van bestuur van het Concertgebouw Brugge, eerst als schepen van Openbare werken, erna als gedeputeerde van de Provincie West-Vlaanderen, is bijzonder opgetogen over deze beslissing :  “ Deze beslissing is een erkenning van de goede werking van het Concertgebouw vanaf de start in 2002 tot op vandaag.  Het Concertgebouw slaagt erin om de beschikbare middelen zeer efficiënt in te zetten voor een bijzonder aantrekkelijke programmatie en heeft zich zo op de Culturele Wereldkaart geplaatst.”

Minou Esquenet is als kabinetssecretaris van vice-minister-president Hilde Crevits fier met deze beslissing: “ Het Concertgebouw, zeer omstreden bij aanvang, heeft bewezen definitief een plaats te hebben in het landschap van de grote culturele instellingen en is ondertussen toonaangevend op meer dan één vlak. Patrick Moenaert, bezieler en believer van het eerste uur, heeft als burgemeester elke kans gegrepen om de ministers naar Brugge en het Concertgebouw te brengen. Het dossier werd tijdens de vorige legislatuur vakkundig op de rails gezet door minister Joke Schauvliege. Ook minister Hilde Crevits heeft bij elke bespreking over cultuur binnen de Vlaamse regering de aandacht gevestigd op de klasse van het Concertgebouw Brugge. CD&V heeft voor dit dossier jarenlang de nek uitgestoken, het resultaat mag er zijn.“

Dirk De fauw – Minou Esquenet
30/01/2015

 

In de kijker:

Brugge

Café Vlissinghe bestaat dit jaar 500 jaar !
>> www.cafevlissinghe.be
 


Min prioriteit? Economie en jobs.

Krant Van West-Vlaanderen editie Brugsch Handelsblad |24-01-2014

“Gemeenteraadslid Minou Esquenet (CD&V) wordt in 2017 schepen” BRUGGE - “Inzetten op werk en economie is de beste sociale politiek. Op dat vlak kan het beter in Brugge.” Dat zegt gemeenteraadslid Minou Esquenet (CD&V), die in 2017 schepen voor Personeel, Tewerkstelling en Sociale Economie wordt. Lees meer>>
 

Gemeenteraad

 

Over oude vriendschappen en verzoening (uit Les désorientés, Amin Maalouf).

"Mourad, l'ami désadopté.

Nous avons été séparés par la mort avant d'avoir pu nous réconcilier.Mais, en un sens, la réconciliation a eu lieu. Il a souhaité me revoir, j'ai pris le premier avion, la mort est arrivée avant moi. A la réflexion, c'est peut-être mieux ainsi. La mort a sa propre sagesse, il faut parfois s'en remettre à elle pus qu'à soi-même.Qu'aurait pu me dire l'ancien ami? Des mensonges, des vérités travesties. Et moi, pour ne pas me montrer impitoyable envers un moribond, j'aurais fait mine de le croire et de lui pardonner.

 Lees meer>>
 

 

Al 7 jaar werk ik voor Hilde Crevits, sterkhouder voor CD&V in de Vlaamse Regering.

Het Vlaams Regeerakkoord omvat, ondanks de budgettair moeilijke context, de 10 punten die in het CD&V-verkiezingsprogramma terug te vinden waren.
 • Begroting op orde
 • Minder lasten, meer stimulansen voor ondernemers
 • Vlaamse investeringsregering: mobiliteit, scholen, woonzorgcentra, innovatie
 • Extra middelen voor mensen
 • Sterke laarkrachten, sterk onderwijs
 • Nieuwe sociale bescherming
 • Betaalbaar wonen
 • Energie- en banenpact
 • Sterke lokale besturen
 • Constructief sociaal overleg
Economische groei en sociale vooruitgang: de oranje draad! Meer info >>

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief

Naam

Voornaam

E-mail
Verzend